Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Norges klatreforbund 

Klatreinstruktør 

inne 

Kursmal 

Forfattere: Isak Bang, Joakim Grande, Nina Skaugvoll, Chad Stokes, Odd Magne Øgreid 

Sist revidert: 14.12.2021

 

Klatreinstruktør inne 

Innhold 

Innledning................................................................................................................................................ 2

Hovedmål ................................................................................................................................................ 2

Målgruppe ............................................................................................................................................... 2

Kvalifisering.............................................................................................................................................. 2

Rammer.................................................................................................................................................... 2 

Opptakskrav ............................................................................................................................................ 2

Antall deltakere....................................................................................................................................... 2

Kursvarighet............................................................................................................................................ 3

Kompetansekrav kurslærer..................................................................................................................... 3

Krav til anlegg og utstyr.......................................................................................................................... 3

Sikkerhet ............................................................................................................................................... 3

Annet..................................................................................................................................................... 3

Vurdering............................................................................................................................................... 3

Praksis.................................................................................................................................................... 3

Søke godkjenning .................................................................................................................................. 4

Regodkjenning....................................................................................................................................... 4

Pensum.................................................................................................................................................. 4

Moduler................................................................................................................................................. 4

Modul 1: HMS – sikkerhet .................................................................................................................... 5

Modul 2: Utstyr..................................................................................................................................... 5

Modul 3: Metode.................................................................................................................................. 6

Modul 4: Hvordan gjennomføre grunnkurs klatring inne..................................................................... 6

Modul 5: Annen klatreaktivitet............................................................................................................. 7

Modul 6: Topptau- og brattkorttest ..................................................................................................... 7

Modul 7: Evaluering og veien videre ................................................................................................... 8

 

 

1 

 

Klatreinstruktør inne 

Innledning 

Klatreinstruktør inne er en utdanning som skal sikre at innføringskurs innendørs, organisert klatring  inne og topptaukort- og brattkorttester gjennomføres etter god sikkerhetsstandard. 

Kurset er første trinn om man skal utdanne seg til trener innendørs. Noen av modulene overlapper  også med klatreinstruktør 1 sport og kan dermed gi mulighet for et kortere sport 1-kurs. 

Klatreinstruktør inne tar i hovedsak for seg det som handler om sikkerhet innendørs, og gir opplæring  i sikring, tilrettelegging av aktivitet og gjennomføring av tester for å få topptaukort og brattkort. En  klatreinstruktør inne er ofte den første nybegynnere møter når de starter med klatring, og er helt  sentral i å gi en god og sikker introduksjon til klatringen. 

Hovedmål 

Kurset skal gi deltakerne høy bevissthet rundt grunnleggende forutsetninger for sikker klatring  innendørs, gi en grundig gjennomgang av metoder og utstyr og gjøre deltakerne i stand til å lære bort  sikring på en trygg og inspirerende måte. 

Målgruppe 

Kurset er for klatrere med god kompetanse på sikring som ønsker å begynne å instruere i klatring og sikring innendørs. 

Kurset er også obligatorisk for klatrere som ønsker å utdanne seg videre som trenere. 

Kvalifisering 

Klatreinstruktør inne kan kun ha ansvar innendørs. Kurset kvalifiserer til å 

- gi opplæring i sikring og klatring på topptau og led og til å holde NKFs grunnkurs inne - gi opplæring i klatring på autobelay 

- organisere klatreaktiviteter inne for personer uten topptaukort/brattkort på en trygg måte - ha ansvar for sikkerhet ved innendørs klatreaktivitet 

- gjennomføre topptaukort- og brattkorttest 

Rammer 

Opptakskrav 

- Alder: minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man ikke ha selvstendig  sikkerhetsansvar og kan bare virke som medinstruktør. 

- Minimum 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på  minimum 1 økt per uke. 

- Ferdighet: må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å  falle og sikre fall på led. 

- Må ha brattkort registrert i brattkompetanse.no. 

Antall deltakere 

Maksimum 6 deltakere per instruktør.

 

 

2 

Klatreinstruktør inne 

Kursvarighet 

16 timer inkludert tid til lunsj og pauser. Kurset er tenkt gjennomført over to dager og bør ikke deles  for mye opp i mange kursdager. 

Kompetansekrav kurslærer 

Instruktør må være godkjent kurslærer klatreinstruktør inne, klatreinstruktør 2 høyfjell/sport, eller  høyere. 

Krav til anlegg og utstyr 

Arrangøren stiller med utstyr (utenom personlig utstyr) med mindre annet er avtalt.  

- Deltakere og kursholder må ha personlig klatreutstyr (sele, brems, sko). 

- Kurset må holdes innendørs. 

- Det må være mulig å lede og klatre på topptau på veggen, og tau må være tilgjengelig. Veggen må være minimum 7 meter høy. 

- Det må være mulighet for teoretisk undervisning. 

- Ulike typer bremser må være tilgjengelig for demonstrasjon: minimum én tubebrems, én  geometrisk assisterende brems og én mekanisk assisterende brems. 

- Både sittesele og helkroppssele må være tilgjengelig for demonstrasjon, både «selvlåsende»  spenne og spenne man trer tilbake. 

- Både skrukarabiner og twist-lock må være tilgjengelig for demonstrasjon. - Jumar for å teste avlasting av tau må være tilgjengelig. 

- Det bør være mulig å demonstrere buldring. 

Sikkerhet 

- Kurslæreren har ansvar for å vurdere sikkerheten ved klatrevegg og buldrevegg før kursstart.  Oftest skjer dette ved å etterspørre og vurdere vedlikeholdsrutinene hos veggeieren.  - Kurslæreren har også ansvar for å vurdere sikkerheten ved utstyr som brukes under kurset.  - Kurslæreren har ansvar for fortløpende vurdering av risiko og sikkerhet underveis i kurset og  skal om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. 

- Ulykker, nestenulykker og farlige situasjoner som oppstår på kurset, skal rapporteres til den  som har engasjert kurslæreren til å holde kurset. De skal også rapporteres i NKFs  ulykkesdatabase. 

Annet 

Kurslæreren kan overveie å bruke faktiske kursdeltakere til praksis, men det må vurderes opp mot  tidsbruk og praktisk gjennomføring. 

Vurdering 

Deltakerne vurderes som bestått eller ikke bestått etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

1. Kan ta ansvar for egen og andres sikkerhet på opplæring og organisert klatring. 2. Kan sikre og klatre trygt på topptau og led, herunder beherske dynamisk sikring. 3. Kan formidle læringsemner på en tydelig og ryddig måte, kan lede en gruppe. 

Praksis 

For å få endelig sertifisering som klatreinstruktør inne må man ha gjennomført praksis. - Minimum 24 timer praksis må være gjennomført etter siste kursdag.

 

 

3 

 

Klatreinstruktør inne 

- Praksisen må omfatte å være medinstruktør på minimum ett nybegynnerkurs innendørs. - Praksis kan også omfatte å være medinstruktør på annen organisert klatreaktivitet på tau innendørs. 

Søke godkjenning 

Når kurset er bestått og praksis er gjennomført, søker man godkjenning gjennom egen profil på  brattkompetanse.no. 

Regodkjenning 

Sertifiseringen har en gyldighet på 5 år, og man må selv søke regodkjenning i rimelig tid før  sertifiseringen går ut. Det gjøres på brattkompetanse.no. 

For å bli regodkjent må man ha minimum 50 timer praksis som instruktør på grunnkurs klatring eller  annen organisert klatreaktivitet på tau siste 5 år. Praksisen må omfatte å ha sikkerhetsansvar på  tauklatring. 

Pensum 

- Norsk Fjellsportforums metodesett og instruktørveileder (i påvente av NKF metodesett inne) - Ulykkesdatabasen 

- Brattkortvideoen 

- For utstyr: produsentens instruksjon for bruk. 

Kompendium klatreinstruktør inne, med følgende artikler: 

- NKF kursmal for grunnkurs inne 

- Artikler om sikkerhet: 

o Ille bra inne (2019) 

o Når hjernen er alene (2017) 

o Alvorlig talt (2019) 

o Trygg på buldring (2016) 

- NKF: HMS for organisert aktivitet 

- NKF: klatrevettplakaten 

- NKF: autobelayplakaten 

- Brattkortprøven og bestemmelser for kort 

- Kompendium: Trening av barn og unge i klatring, kap. 4, s. 56–66 

Moduler

Modul 

Innhold 

Timer

HMS – sikkerhet 

1,5

Utstyr 

1,5

Metode 

3

Hvordan gjennomføre grunnkurs klatring inne 

6

Annen klatreaktivitet 

2

Topptau- og brattkorttest 

1

Evaluering og veien videre 

1

Timer totalt 

16

 
 

4 

 

Klatreinstruktør inne 

Pauser er tatt med i tidsberegningen. HMS-modulen bør komme først, men det er mulig for  kurslæreren å endre rekkefølge på resten om det er mer hensiktsmessig. Man kan også velge å dele  opp modulene. 

Tidsbruken per modul må tilpasses deltakernes nivå og behov for opplæring. 

Modul 1: HMS – sikkerhet 

Mål 

Deltakerne skal få god kjennskap til de vanligste årsakene til ulykker innendørs, grunnleggende  prinsipper for å forhindre dem og relevant lovverk for instruktører inne. 

Gjennomføring 

Teoretisk med kurslærer. 

1,5 timer. 

Skal også være gjennomgående i alle andre moduler.  

Kompetansemål 

- Ha kunnskap om produktkontrolloven og ansvarsfordelingen med hensyn til denne, og om instruktørens rolle og ansvar, arrangørens ansvar, veggeier/-drifters ansvar og deltakernes  ansvar 

- Ha kunnskap om de vanligste ulykkene ved inneklatring og hvordan en klatrer kan unngå  disse, både ved tauklatring, buldring og autobelay 

- Kjenne til innholdet i klatrevettplakaten og autobelayplakaten og hvorfor vi har disse - Kjenne til ulykkesdatabasen; hvordan man registrerer ulykker, og hvordan man kan finne informasjon der 

- Kunne gjennomføre en enkel risikoanalyse for klatreaktivitet og vite hvordan man bruker den  i praksis 

- Ha kunnskap om barn og ungdom i klatring og hva man må tenke på med henblikk på sikker  aktivitet for yngre aldersgrupper 

- Vite hvordan man håndterer ulykker når de skjer  

o Førstehjelp – hva må man tenke på først? Førstehjelpskurs anbefales. 

o Varsling 113/politi 

Modul 2: Utstyr 

Mål 

Deltakerne skal ha god kunnskap om og kunne gjøre rede for utstyret man bruker til klatring  innendørs.  

Gjennomføring 

Teori med kurslærer. 

1,5 timer. 

Kompetansemål 

- Kjenne til alt klatreutstyr man trenger som klatreinstruktør inne, og utstyr som ikke skal  brukes. 

o ulike typer bremser – minimum tubebrems, geometrisk assisterende brems og  mekanisk assisterende brems 

o ulike karabinere med forskjellige låser

  

5

  

Klatreinstruktør inne 

o ulike typer klatreseler – minimum sittesele og helkroppssele, og både selvlåsende  spenne og spenne man må tre tilbake 

o ulike typer tau: statisk og dynamisk tau, heltau (til forskjell fra halvtau og tvillingtau), ulike tykkelser og kvaliteter  

o ekspresslynger 

o ulike typer klatresko, spesielt nybegynnervennlige sko 

o autobelay 

o Jumar 

- Kjenne til og kunne forklare utstyrets bruksområde, bruddstyrke, levetid, slitasje og  vedlikehold. 

Modul 3: Metode 

Mål 

Deltakerne skal ha god kjennskap til og kunne demonstrere trygge metoder for sikkerhet ved klatring  innendørs, samt metoder for å holde back-up for nybegynnere. Deltakerne skal beherske dynamisk  sikring. 

Gjennomføring 

Praktisk klatreøkt, diskusjon rundt metoder, perfeksjonering av sikringsarbeid, god gjennomgang av  dynamisk sikring. 

3 timer. 

Kompetansemål 

kunne forstå og begrunne metodene for: 

o korrekt montering av klatreutstyr 

o gode taulagsrutiner: kameratsjekk og kommunikasjon 

o trygg klatring og sikring på topptau og led 

o topptaufeste 

kunne sikre fall (både topptau og led) fra ulike høyder, og forstå og begrunne hvordan man  gjør det tryggest mulig 

kunne sikre dynamisk ved fall på led 

kjenne til og kunne bruke metoder for back-up under kurs/aktivitet 

Modul 4: Hvordan gjennomføre grunnkurs klatring inne 

Mål 

Deltakerne skal kunne gjennomføre grunnkurs klatring inne og kunne holde kurs etter NKFs kursmal for grunnkurs i klatring inne. 

Gjennomføring 

Teori og praksis. 

6 timer. 

Deltakerne skal øve seg på å instruere hverandre og eventuelt faktiske kursdeltakere. Deltakerne gir  tilbakemeldinger til hverandre og diskuterer instruksjonsmetoder. 

Kompetansemål 

kjenne til hovedpunkter som skal læres bort innen sikring og klatring på topptau og på led inne 

kjenne til og kunne bruke NKFs kursmal for grunnkurs inne

 

 

 

Klatreinstruktør inne 

beherske ulike teknikker for å formidle informasjon til deltakere på kurs, bli kjent med egne  styrker og eget forbedringspotensial som instruktør 

kjenne til og kunne bruke tiltak for at kurs skal fungere bra og være trygt: o sikkerhetsregler for deltakere under kurs 

o viktigheten av instruktørsjekk 

o metoder for back-up 

o panikkhåndtering 

o plassering i rommet for å ha oversikt og mulighet til å gripe inn om det er nødvendig o andre gode tips for å holde kurs 

Modul 5: Annen klatreaktivitet  

Mål 

Kunne tilrettelegge for annen klatreaktivitet innendørs på et klatresenter (arrangementer, buldring,  autobelay m.m.).  

Gjennomføring 

Praktisk med kurslærer.  

2 timer. 

Kompetansemål 

kunne tilrettelegge for organisert klatreaktivitet (utenom kurs) på en sikker måte kjenne til autobelay og de viktigste risikomomentene for bruk av denne ha kunnskap om sikkerhet på buldring, og tiltak for å forhindre ulykker og skader beherske enkel redning (fra bakken) og panikkhåndtering (på innendørs klatresenter) o avlaste taubrems, ta over sikring 

Modul 6: Topptau- og brattkorttest 

Mål 

Deltakerne skal kunne gjennomføre topptau- og brattkorttest og vite hvordan de skal vurdere  prøvetakere. 

Gjennomføring 

Teoretisk, med praktisk øvelse på å teste hverandre.  

1 time. 

Kompetansemål 

kjenne til bestemmelsene for kort 

kjenne til NKFs brattkortvideo 

kjenne til feilgrad 1, 2 og 3 og hva de betyr 

kjenne til ansvarserklæring for kort 

kunne gjennomføre topptaukort- og brattkorttest og vurdere deltakerne som bestått eller  ikke bestått 

kunne system for å søke og utstede kort på brattkompetanse.no

 

 

7 

 

Klatreinstruktør inne 

Modul 7: Evaluering og veien videre 

Mål 

Deltakerne skal få individuell tilbakemelding og informasjon om veien videre. Deltakere og kurslærer  evaluerer kurset sammen. 

Gjennomføring 

Teoretisk. 

1 time. 

Innhold 

Individuell vurdering av deltakerne 

Informasjon om veien videre for å bli sertifisert 

Informasjon om områder innenfor klatring man kan utdanne seg videre på: o trener 

o rutesetter 

o NF klatreinstruktør; kan ta kortere klatreinstruktør 1 sport-kurs som klatreinstruktør inne 

Felles evaluering av kurset. Hensikten med dette er todelt: 

o Kurslæreren kan videreutvikle seg selv som instruktør. 

o Det kan innhentes tilbakemeldinger på selve kursmalen som kan videreformidles til  NKF til fremtidige revisjoner

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn