Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Hei velkommen til Instruktørkurs sportsklatring I NF 

Kurset gir kompetanse til å instruere i klatring på boreboltsikret utendørs sportsklatreklippe, samt

tilrettelegge og organisere for klatreaktiviteter på denne type klippe.
 

Mål

Formål med kurset:

 

Læringsmål

 

Opptakskrav

Presisering: ”sikkert og metodisk kunne lede grad 6-” må forstås som å kunne lede denne graden

med god margin. Det er naturlig å forvente at søkeren i så fall har klatret enkelte ruter av høyere

vanskelighetsgrad. Søknaden må dokumentere et betydelig antall ruter på eller over denne graden.
 

Temaliste

Gjennom øvelser og klatring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgås. Deltakerne må samtidig gis begrunnet og nyansert tilbakemelding på sin egen praksis. Deltakerne skal motiveres til å være aktive, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema

som tas opp.

 

Helse, miljø og sikkerhet:

 

Bevegelsesteknikk:

  

Personlig utstyr og basismetoder for klatring:

Bruk av personlig utstyr forutsettes kjent av deltakerne. Kurset skal gi deltakerne en grundigere forståelse for utstyr og metoder ved boreboltsikret sportsklatring. Metoder for bruk av taubrems ved topptauklatring og ledklatring gjennomgås. Forskjellene mellom disse to metodene poengteres, likeså hvordan de kan formidles på en sikker måte i en kurssituasjon.

 

Basisutstyr for klatrekurs:

 

Følgende skal gjennomgås grundig og praktiseres av deltakerne:

 

Ledklatring:

Deltakerne skal i teori og praksis få en grundig gjennomgang av klatring på led og gjøres oppmerksom på risikomomentene ved ledklatring. Det skal legges vekt på at en bør bli trygg på håndverket før en begynner å gå på vanskelige ruter. Ledklatring i denne modulen skal forgå uten topptausikring, men det skal demonstreres hvordan slikt kan benyttes i læringssituasjoner. Det er viktig at deltakerne har så god margin at de kan konsentrere seg om håndverket.

 Taulagsrutiner:

Dynamiske og statiske fall:

Deltakerne skal beherske metoder for å snu på toppfester, forstå metodenes begrunnelse samt lære å formidle dem. Det må poengteres at metodene bør øves inn på bakkenivå i formidlingssammenheng. Ukyndige kurselever som skal gjøre dette i toppen av ei rute må ha en instruktør ved siden av eller separat sikringstau. En bør legge vekt på faremomentet ved at en skifter sikringssystem, og prinsippet med at en alltid må ha to uavhengige sikringspunkter.

Innkobling i snufeste.

Prosedyrer og risikomomenter ved treing av snufeste.

Redundans, reservesikkerhet (alltid to uavhengige sikringspunkter).

Taurop og kommunikasjon i taulaget ved snumanøver.

 

Inne arenaen:

 

Falltrening

Back-up ved falltrening

KN (Kilonewton)

Fallfaktor

Fangrykk

UIAA fallet

 

Brattkortordningen:

Brattkort, Topptaukort, Stryk grunner, Hvordan gjennomføre prøvene, hvordan brattkompetanse, brattkorthefte o.l

 

Utearena, bolter og etikk:

Deltakerne skal få innsikt i ulike typer borebolter, hvordan disse fungerer og er plassert. Dette skal gi grunnlag for å vurdere boreboltenes sikkerhet på klatrefelt. Etiske refleksjoner knyttes til bolting av ruter, etablering av klatrefelt og forholdet til naturlige sikringer, sporløs ferdsel og sikkerhet gjennom fysisk tilrettelegging kontra sikkerhet gjennom utvikling av ferdigheter. Modulen skal også gi deltakerne kunnskap om allemannsrett, grunneier- og tilkomstproblematikk og bruk av utearenaer. Deltakerne skal vise reflekterte holdninger og forståelse for disse problemstillingene.

Ekspansjonsbolter.

Limbolter.

Ulike typer snufester.

Naturlige sikringer kontra borebolter. Sikkerhet og etiske vurderinger.

Generelt om etablering av klatrefelt utendørs.

 

Veilederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring:

 

Vurdering:

Deltagerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltager. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Deltakerne skal vise gode og reflekterte holdninger til rollen som klatreinstruktør og sportsklatring som aktivitet for å bestå kurset.

Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.

Kandidatene vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

 

Assistentpraksis og godkjenning:

Arbeidsfelt:

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn